top of page

Farger og materialer

I det havet av valgmuligheter hjelper vi deg med å finne frem til farger og materialer som passer for deg. Her konsentrerer vi oss om å få en fin helhet hvor fargene og materialene harmonerer med hverandre. Vi gir også veiledning om hvilken type materialer som passer hvor. 

Vi er opptatt av å ha en tett og god dialog for å komme frem til best mulig resultat for deg.

Dere får levert en konkret material og fargeliste. På denne listen er kode på farger og leverandør på materialer listet opp. Vi viser inspirasjonsbilder for å visualisere hvordan det kan bli. Vi hjelper til med alt av overflater i hele boligen. Alt fra listverk til fliser og fargesetting av vegger. Vi kan også ta oss av bestilling av ulike materialer om dette er ønskelig. 

Et prosjekt starter alltid med en gratis uforpliktende befaring. På denne befaringen tar vi oss en prat og vi ser på omfanget av prosjektet. Deretter blir et tilbud satt sammen, hvor arbeidsoppgavene er spesifisert med timesforbruk og en fast totalpris. Her står du  fritt til å takke ja eller nei.

Videre vil mye av dialogen foregå via epost eller telefon og møter avtales etter behov. På disse møtene legger vi frem forslagene vi har og vi diskuterer oss frem til en løsning. Hvor mange møter det blir er avhengig av hvor stort prosjektet er. 

bottom of page