top of page

Møblering og belysning

Vi hjelper til med å løse en funksjonell og god møblering, i tillegg til å lage belysningsplan. Vi kommer med forslag på konkrete møbler og vi tar i bruk eventuelle eksisterende møbler. Du vil motta en belysningsplan, møbleringsplan og en konkret produktliste hvor alt av informasjon du trenger blir listet opp.

Et prosjekt starter alltid med en gratis uforpliktende befaring. På denne befaringen tar vi oss en prat og vi ser på omfanget av prosjektet. Deretter blir et tilbud satt sammen, hvor arbeidsoppgavene er spesifisert med timesforbruk og en fast totalpris. Her står du  fritt til å takke ja eller nei.

Videre vil mye av dialogen foregå via epost eller telefon og møter avtales etter behov. På disse møtene legger vi frem forslagene vi har og vi diskuterer oss frem til en løsning. Hvor mange møter det blir er avhengig av hvor stort prosjektet er.

bottom of page